Chmelobrana

Velitelství Chmelobrany

Chmelobrana Žatec je občanským sdružením, registrovaným Ministerstvem vnitra dne 15.3.05 pod č.j. VS/11/60269/056-R                                                                    IČO:  26995158

Sídlem Velitelství Chmelobrany je dle dekretu Chmelobrany č. 1 město Žatec, centrum Žatecké chmelařské oblasti. Není náhoda, že se hranice tohoto území téměř přesně shodují s hranicemi bájného Chrámu Chmele a Piva, slavným územím pradávné chmelové kultury Homolupulů. Muzeum Homolupulů můžete navštívit po telefonické domluvě s Informačním centrem Žatec nebo s klíčníkem muzea Lubošem Růnou mobil:724 133 302

Kontakt na velitelství

Adresa: Rafaela Ungara 2939, 438 01 Žatec
E-mail: sieger@sce.cz
Telefon: 724 037 185
www: www.chmelobrana.cz

 

Vrchní velitel Chmelobrany

Miroslav Sigi Sieger

Konzul Chrámu Chmele a Piva a gubernátor Chmelobrany na Slovácku

Jan Zob Paclt, Vracov         mobil: 737 284 776

Velitelé čambulů

 

Těžká vozba

Zdeněk Drtič Kasinec zástupce : František Folk

Pivotýl

Radek Růža Růžička

velitel hudby: není jmenován

Pozemní Chmelobrana

Zdeněk Kasinec , zástupce : Pavel Kyloušek

Říční a rybniční námořnictvo

Milan Ježek Masopust
zástupce: Josef Pepíček Fryč

Bioplynové letectvo

Pavel Piknik Lenkvík

Tajný rada

Jiří Kanda Vaníček

HOSPODský porada

Jarda Pantůček

Charge´s de afaire

Jiří Vent  zatím se postavil mimo funkci

Polní reportér

Martin Krupka

Štábní kameraman

Luboš Video Runa 724 133 302 – klíčník Muzea Homolupulů

Polní lovčí a vlajkonoš Chmelobrany

Václav Křivánek

Velitelé praporů Chrámu Chmele a Piva

Zdenda Zich , Josef Fryč, Václav Křivánek

 

 

Hymna Chmelobrany hospodská žertovně-melancholická

Začíná se, je tu ticho,
hladím si to svoje břicho!
Pivíčko je jako tmel –
– ať žije Žatecký chmel!

Ty mi řekni, co máš ráda,
podrbej mi moje záda!
Za pivo já všechno dám –
– tak ať žije Chmele Chrám!

R:Hej, héj, hej pívo nám dolej a k nám si přisedej, hej, héj, hej, život není zlej a tak píseň Chrámu pěj !

Teď je tady ale živo,
a tak pijme naše pivo!
Žádný smutek, žádný splín –
– ať žije Lojza Lupulín!

R:

Co pro Čechy značí lípa,
to je pro Chmelobranu pípa!
S šiškou navždy, jako štít –
– dej si pivo, bude líp!!!

text: Milan Ježek Masopust                           velitel čambulu Říčního a rybničního námořnictva Chmelobrany

Chmelobrana a pivobrana

Pohodový a mírumilovný život Homolupulů čas od času narušovaly náhlé a zoufalé vpády okolních žíznivých kmenů, které se snažily obsadit úrodná chmeloviště a objevit a vypít lahodné pivní zásoby, ukryté kdesi v hloubi ležáckých jeskyní.

Nic však nemohlo Homolupuly více motivovat, než společná ochrana tohoto chmelového pokladu. Z obavy o ztrátu zásob pěnivého moku dokázali Homolupulové na území Chrámu Chmele a Piva sestavit několik houfů chmelobrany a pivobrany, které se později sloučily v jednotnou Chmelobranu.

Ta se sestávala z pěti organizovaných čambulů. Nejdůležitější byly čambuly Pozemní chmelobrany a Bioplynová peruť. Svou úlohu při obraně sehrál i čambul Říčního a rybničního námořnictva a čambul Těžké vozby. Je více než jisté, že dokonalá obrana Homolupulů by nefungovala bez bezchybného týlového zásobování,které zabezpečovala maskovaná skupina Pivní pomoci (pivotýl a špióni).

Znalost chmelovišť a tělesná zdatnost ve spojení s geniálními vynálezy byly příčinou toho, že chmeloviště na území Chrámu Chmele a Piva nebyla v dobách slavných Homolupulů nájezdníky nikdy dobyta a vypita. Nenasytní vetřelci byli většinou bez velké újmy pouze zahnáni za okraje chmelovišť. Tato velkorysost se o několik století později Homolupulům málem nevyplatila !

Chmelobrana byla řízena nejzkušenějšími a nejvýkonnějšími Pivaři, jejichž motivace k obraně tekutých zásob byla největší. Pivaři pěti jednotlivých čambulů pak jmenovali své velitele, kteří tvořili pětičlenné Vrchní chmelitelství Chmelobrany. V čele tohoto štábu stál vrchní chmelitel s hodností Pivař-Pivař.

Týlové posty patřili Pivonošům, čekatelům, kteří se uplatňovali především v oddílech Pivní pomoci. Kromě Pivařů a Pivonošů se používalo ještě označení: Pivojín, Pivoň, Pivoš, Pivovník a Nadpivovník.

Není však žádné překvapení,že se většina Homolupulů honosila označením: Pivař !!