Čambuly

Čambuly chmelobrany

Chmelobrana pradávného chmelového národa Homolupulů zajišťovala na Území Chrámu Chmele a Piva ochranu chmelovišť, varek s pivem a ležáckých jeskyní před nájezdy bojových žíznivých kmenů z okolí. Chmelobrana Homolupulů se setávala se s 5 čambulů. Ty mezi sebou vždy vzorně spolupracovaly. Chmelobrana nikdy nezanikla a i my potomci Homolupulů cítíme povinnost naše rodná chmeloviště ctít a podílet se na jejich ochraně a šíření jejich slávy!

Čambul těžké vozby

Velitel: Zdeněk Drtič Kasinec,  zástupce : František Folk
Čambul je tvořen převážně Homolupuly ze sekce sběratelů pivních artefaktů a kuriozit a jejich příznivců

Čambul pivotýlu

Velitel: Radek Růžička ze Žatce
Pivní pomoc – zásobovací horda Homolupulů a Homolupulat

Čpióni – výzvědná horda

Ženy-cti – horda Homolupulek (jen externě)

Hudba

Čambul pozemní chmelobrany

Velitel: Zdeněk Kasinec ze Žatce, zástupce: Pavel Kyloušek ze Žatce
Čambul je tvořen pěšími i motorizovanými Homolupuly z nejrůznějších chmelovišť

Čambul říčního a rybničního námořnictva

Velitel: Milan Masopust ze Žatce   zástupce: Josef Pepíček Fryč
Čambul tvoří profesionálové seskupení kolem Ježka, Pepíčka a všech Homolupulů od Žatecké Neckyády

Čambul bioplynového letectva

Velitel: Pavel Lenkvík ze Žatce
Čambul letectva je sestaven z opravdových letců ze Žateckého letiště a Homolupulů a Homolupulek jim pomáhajících a s nimi sympatizujících

Charakteristika Homolupula

Homolupulové byli národem mírumilovným a nevýbojným. Měli v oblibě hry a klid. Nikdy nepodnikali válečné výpravy s cílem získání nových území. Jednak byli spokojení sami se sebou a jednak věděli, že jiná území neskýtají dostatek kvalitních chmelovišť, která potřebovali ke svému spokojenému životu a k obživě. Přesto je známé, že Homolupulové byli dobrými bojovníky, kteří dokázali pokaždé uhájit svá chmeloviště a své varky před nájezdy bojovných a žíznivých kmenů. Chmelobrana Homolupulů byla tehdy otázkou přežití i cti !

I přes své velké břicho se Homolupulus mohl pyšnit atletickou postavou, která usnadňovala rychlé přesuny chmelovištěm při obraně před nepřáteli i při lovu. Dobrý zdravotní stav (vliv chmele) i zvláštní osobní výbava umožňovaly Homolupulům setrvávat dlouho v obranných pozicích. Ke zvláštní výbavě patřil zploštělý soudek z dubového dřeva – tzv. telesud. Ten byl k tělu připoután koženými řemínky a Homolupulové jej ze zad nikdy nesundávali.