Modrá knížka Chmelobrany

Homolupulové byli národem mírumilovným a nevýbojným. Měli v oblibě hry a klid !

Pohodový a mírumilovný život Homolupulů však čas od času narušovaly náhlé a zoufalé vpády okolních žíznivých kmenů, které se snažily obsadit úrodná chmeloviště a objevit a vypít lahodné pivní zásoby, ukryté kdesi v hloubi ležáckých jeskyní.

Nic však nemohlo Homolupuly více motivovat, než společná ochrana tohoto chmelového pokladu. Z obavy o ztrátu zásob pěnivého moku dokázali Homolupulové na území Chrámu Chmele a Piva sestavit několik houfů chmelobrany a hord pivobrany, které se později sloučily v jednotnou Chmelobranu.

Modrá knížka Chmelobrany nebyla zelená

… jak by se u dávné chmelařské kultury dalo očekávat. K odmítavému postoji Homolupulů k válce a k boji se hodila spíše barva modrá. Tak je tomu ostatně i dnes.

Knížka byla dokladem člena Chmelobrany a byla vyráběna ze zvláštního chmelového pipyru, který Homolupulové sami vynalezli.

Dnešní napodobenina knížky vychází z nalezených útržků, které byly součástí nálezů tzv. Blšanských svitků. Modrá knížka musí obsahovat podobiznu člena Chmelobrany, potomka dávných Homolupulů, záznamy o plnění daných povyšovacích úkolů a údaje o dosažené hodnosti.

Modrou knížku Chmelobrany nezíská každý

Modrou knížku a Identifikační známku Chmelobrany s přiděleným evidenčním číslem je možno získat pouze na doporučení vrchního velitele, velitele čambulu nebo tajného rady.

Číslo Identifikační známky a Modré knížky je shodné a je evidováno v Evidenční knize Chmelobrany, kterou vede a spravuje čambul Pivotýlu.

Dle dekretů Chmelobrany je Modrá knížka vždy vydávána za nedobrovolný poplatek:

257,00 Kč

V tomto poplatku jsou zahrnuty výrobní náklady Modré knížky, Identifikační známky Chmelobrany a Stříbrného odznaku Chmelobrany, který Chmelobranec získá po splnění daných úkolů!

Pivní mobilizace

Součástí Modré knížky je Mobilizační rozkaz Chmelobrany.