Povyšování

Hodnosti Chmelobrany

v Chmelobraně je možno dosáhnouti následujících hodností:

 • Pivojín– tuto hodnost Chmelobranec získává s přidělením Modré knížky Chmelobrany
 • Pivoň
 • Pivoš
 • Podpivovník
 • Pivovník
 • Pivař– hodnost pivaře umožňuje užívat si výsad Chmelobrany a nosit Stříbrný odznak
 • Vrchní velitel– vrchním velitelem se vlastním dekretem doživotně jmenoval Miroslav Sieger

Povyšování

Místo a čas:

Vrchní chmelitelství (štáb) Chmelobrany v Žatci povyšuje prozatím chmelobrance dvakrát ročně a to počínaje rokem 2004:

 • o májový CHMELFEST Chrámu Chmele a Piva – Žatec
 • o DOČESNÉ v Žatci v Muzeu Homolupulů – konec srpna
 • mimořádně na základě rozhodnutí velitele, tajného rady či velitele čambulu

Řádné povýšení

Za každý splněný úkol se povyšuje vždy o jednu hodnost:

 • za získání Modré knížky Chmelobrany
 • za návštěvu Muzea Homolupulů v Husitské Baště v Žatci
 • za návštěvu alespoň jedné pamětihodnosti na území Chrámu Chmele a Piva s razítkem v Modré knížce
 • za dar Praotci Homolupulovi (ve formě 49 zátek od piva vyrobeného ze Žateckého chmele) odevzdaný v Muzeu Homolupulů v Žatci o Chmelfest nebo o Dočesnou
 • za účast na alespoň třech kulturních nebo zábavných akcích Chmelařského léta doložených razítky v Knížce
 • za účast v Memoriálu Lojzy Lupulína o Chmelfest
 • za návštěvu libovolného pivovaru, vařícího pivo ze Žateckého chmele, doložená razítkem v Knížce

Mimořádné povýšení

Mimořádné povýšení o jednu hodnost možno uděliti za:

 • za účast v soutěži Pivař-ideál- Chmelfest
 • za přípravu alegorického vozu či kostýmované skupiny při májovém Chmelfestu
 • významnou podporu myšlenek Chrámu Chmele a Piva
 • za 1. – 3. místo v doprovodných soutěžích- Chmelfest
 • za 7m dlouhého hada z pivních kalíšků- Dočesná
 • za hmotnost větší než 125 kg- Dočesná, Chmelfest
 • za obvod břicha větší než 150 cm- Dočesná, Chmelfest
 • za věnování dřevěného sudu nebo jiného exponátu do Muzea Homolupulů nebo Chmelařského muzea v Žatci