Regionální informační centrum

Žádost o dotaci z ROP na níže uvedený projekt doplněný o další objekty byla na Krajský úřad podána v pátek 20. června 2008. Žadatelem je Město Žatec. Dotace může činit až 85% nákladů. 15 % je spoluúčast žadatele.

Držte nám všichni, kdo čtete tyto řádky, palce, protože realizace projektu může přinést nové impulsy v rozvoji agroturistiky v chmelařském regionu Žatecka !!!

Hlavním bodem projektu Chrámu chmele a piva je revitalizace Pražského předměstí pro rozvoj podnikání, které se stane Regionálním informačním centrem Žatecké chmelařské oblasti.

Právě zde bude mít návštěvník regionu možnost netradičním zážitkem poznat současnost i historické tradice území a načerpat informace o všech 300 chmelařských obcích, které se na území Žatecké chmelařské oblasti nacházejí. Zároveň se mu naskytne možnost seznámit se s místními chmelovými produkty a poznat specifické léčebné účinky Žateckého chmele. Ochutnávka několika druhů piv ze Žateckého chmele bude připravena v uvažovaném minipivovárku s výstavem 1000 hl.

Návazně návštěvník bude motivován k vyjížďce po chmelařském regionu a k návštěvě dalších chmelařských obcí, agrofarem a turistických zajímavostí. Turistické infocentrum Žatecké chmelařské oblasti bude nabízet kompletní rejstřík turistických služeb včetně zabezpečení netradičního ubytování a stravování na zmiňovaných agrofarmách, které již vznikají v okolních obcích.

Cílem projektu Chrám chmele a piva je pomoc malým obcím při vytvoření nabídky i poptávky služeb v oblasti turistiky a potažmo vytvoření dalších pracovních míst, vázaných na tradice regionu a nikoliv na spekulativní pohyblivý kapitál.

Nezanedbatelný je i celkový přínos v podobě zachování specifické zemědělské kulturní krajiny a chmelařské architektury.

Jedním z dalších úkolů budoucího managementu vznikajícího turistického produktu bude i pomoc zemědělcům při získávání dotací na rozvoj jejich farem. .

Investor

Město Žatec
správce dotací ing. Martina Hauftová 777634053

Ideový návrh a projekt

Huml&Vaníček, architekti Žatec, 1997-2004 a o.s. Chrám Chmele a Piva, 2001-2004
informace: ing.arch. Jiří Vaníček, hop.beer@wo.cz

Studie proveditelnosti a technická pomoc při získání dotace

Regionální a rozvojová agentura Ústeckého kraje se sídlem v Mostě (p. Tarant, p. Kvízová)
stavební povolení      03/2004  –  06/2008
předpokládané zahájení stavby  – 01/2009

Stavební objekty

  • SO 001 Regionální informační centrum Žatecké chmelařské oblasti
  • SO 002 Chmelový maják – rozhledna s atypickým výtahem
  • SO 003 Minipivovar s restaurací – piva ze Žateckého chmele
  • SO 004 Chmelový svět pro děti – jižní dětské hřiště v zahradě
  • SO 005 Severní dvůr pivnice
  • SO 006 Inženýrské sítě a přeložky
  • SO 007 Komunikace a náměstí
  • SO 008 Dostavba Chmelařského Muzea (1. fáze) – demolice garáží
  • SO 009 Klášterní zahrada
  • SO 010 Rekonstrukce historické renesanční sladovny