ikonka chmel

Kdo jsou Homolupulové

Žatecká chmelařská oblast je místem s dochovanými chmelařskými tradicemi a četnými unikátními industriálními památkami, v kterých se chmel zpracovával. Je to poloha s klimatickými a půdními podmínkami, které jsou vhodné pro pěstování, ve světě tolik žádaného, aromatického chmele.

Ale to už dávno před námi věděli bájní Homolupulové, chmelařský a pivomilný národ, který obýval Chrám Chmele a Piva, dnešní Žateckou chmelařskou oblast, v pradávných dobách.

kresba Homolupula Homolupulové - lidé chmelovíKulturu Homolupulů teprve objevujeme, poznáváme a postupně se s ní ztotožňujeme. I když nejsou všechny nálezy doposud plně vyhodnoceny, spolehlivě víme, že to byli právě Homolupulové, kterým vděčíme za náš dnešní kladný vztah k pivu a chmelu. Každodenně využíváme nevědomky jejich objevů a podvědomě čerpáme z jejich zkušeností a moudrosti.

Homolopulové byli národem mírumilovným a nevýbojným. Měli v oblibě hry a klid. Nikdy nepodnikali válečné výpravy s cílem získání nových území. Jednak byli spokojení sami se sebou a jednak věděli, že jiná území neskýtají dostatek kvalitních chmelovišť, která potřebovali ke svému spokojenému životu a k obživě. Přesto je známé, že Homolupulové byli dobrými bojovníky, kteří dokázali pokaždé uhájit svá chmeloviště a své pivní varky před nájezdy bojovných a žíznivých kmenů. I přes své velké břicho se Homolupulus mohl pyšnit atletickou postavou, která usnadňovala rychlé přesuny chmelovištěm při obraně před nepřáteli i při lovu. Dobrý zdravotní stav (vliv chmele) i zvláštní osobní výbava umožňovaly Homolupulům setrvávat dlouho v obranných pozicích.

Ke zvláštní výbavě patřil zploštělý soudek z dubového dřeva – tzv. telesud. Ten byl k tělu připoután koženými řemínky a Homolupulové jej ze zad nikdy nesundávali… Můžete jej společně s mnoha dalšími exponáty spatřit v Muzeu Homolupulů v Žatci, kde se dovíte mnoho dalších informací o životě a zvycích Homolupulů.