Spolek

Pokud bychom měli určit, která místa či města jsou nejvíce v evropském a světovém měřítku spjatá s pěstováním chmele a výrobou piva, pak jsou to jednoznačně Norimberk a Žatec. Žatecký region je známý pěstováním vynikajícího aromatického chmele. Proto se Žatecké chmelařské oblasti přezdívá CHRÁM CHMELE A PIVA.

Proč jsme vznikli?

Evropa je místem prolínání nejrůznějších tradic, jejichž kořeny sahají daleko do minulosti. Je místem regionů s vlastními kulturními i hospodářskými zvyky, jež přesahují současné hranice a spojují obyvatele různých národností a států. Zachování tradic minulosti i současnosti chmelařského území se stalo hlavní náplní činnosti občanského sdružení Chrám Chmele a Piva, které v Žatci vzniklo v roce 2001.

Dalším důležitým cílem o.s. Chrám Chmele a Piva je podpora rozvoje turistiky potažmo i agroturistiky v celém chmelařském regionu po vzoru Vinařských moravských stezek. Takový projekt s názvem Chmelovelo se začal rozvíjet počátkem roku 2003.

Hlavním startovním bodem celého projektu Chrámu chmele a piva však zůstává revitalizace Pražského předměstí pro rozvoj podnikání, které se stane Regionálním informačním centrem Žatecké chmelařské oblasti.

Chrám chmele a piva však připravuje další dílčí projekty týkající se rozvoje turistického ruchu, záchrany chmelařské architektury a propagace žatecké chmelařské oblasti.

Rozvoj turistického ruchu v regionu

Chrám chmele a piva od svého založení podporuje rozvoj turistického ruchu chmelařského regionu. Chmel byl v minulosti (a je i dnes) nejznámější česká exportní zemědělská komodita. Stála u zrodu nejproslulejších českých a zahraničních piv. Žatec je díky chmelu znám po celém světě.

Záchrana chmelařské architektury

Chmelařství a pivovarnictví dává Žatci jedinečnou atmosféru. Abychom ji ukázali návštěvníkům Žatce, realizujeme program záchrany chmelařské architektury a dochovaných kulturních a chmelařských tradic. A nejen Žatec je slavný chmelem. Ve zmíněné oblasti leží více než 300 obcí a měst (Žatecko, Podbořansko, Lounsko, Rakovnicko a Slánsko). Všechny tyto obce jsou charakteristické pěstováním chmele světové kvality, romantickou a melancholickou krajinou dotvářenou tisíci hektary chmelnic a množstvím historických objektů chmelařské architektury, kterou je třeba zachovat a využít pro další rozvoj území.

Propagace chmelařské oblasti

Propagujeme a medializujeme obce a města Žatecké chmelařské oblasti, obnovujeme a vytváříme nové turistické zajímavosti v chmelařském regionu a v jeho okolí.

Připravujeme program podpory rozvoje malých agrofarem (nabízejících netradiční formy ubytování a vlastní specifické bioprodukty chmelařského zemědělského venkova), které budou napojeny na fungující turistické systémy (včetně tzv. „pivních cest“) i na systémy blízkých turistických center (Krušné hory, České středohoří, Praha, Karlovy vary, Plzeň, Mnichov, Drážďany).

Jdeme cestou recese, nadsázky a vtipného know-how

Pro všechny návštěvníky regionu vytváříme příjemné prostředí formou humorné nadsázky a recese. Vytváříme tak podmínky pro přirozený rozvoj a vstup kapitálu do oblasti cestovního ruchu. Vždyť České pivo a chmel jsou světoznámé značky. Přispívají tak k publicitě a medializaci Žatecka, Podbořanska, Lounska , Rakovnicka, Ústeckého kraje i celé České republiky!