ikonka chmel

Založení Chmelobrany

 

Založení Chmelobrany

Vrchní Chmelitel a Tajnej rada Chmelobrany po založení Chmelobrany

Bez pořádného chmele není dobrého piva. Věděli to již Homolupulové a ví to i jejich dnešní přímí potomci v Žatci. I proto založili v roce 2003 svůj vlastní spolek. Chmelobrana je pacifistická uniformovaná armáda, která chrání dochované chmelařské tradice a propaguje území svých geniálních předchůdců. Spolek stále získává na síle a počet jeho členů roste. Spolek převzal do svého znaku oněch šest přeškrtnutých čárek – symbol Žatecké chmelařské oblasti / Chrámu Chmele a Piva. Činnost spolku Chmelobrana se řídí sedmi základními dekrety.

SEDM ARTIKULÍ CHEMOBRANY ŽATEC Z MILOSTI A  Z  DARU  PRAOTCE  HOMOLUPULA  VĚŘIVŠE  A  PŘEJIVŠE SVOLUJEME,  VĚDÚCE   A  ROZUMĚJÍCE:

  1. že hnutí jsúce duchem dobrým, že všecky věci tohoto světa jsú padúci a minulé, jen sranda a pivo zústává s námi navěky…
  2. že zachovávati přízeň a věrnost chmelu, dědině své a Praotci Homolupulovi se zavazujeme – hrob jeho uctívati, pravidelně navštěvovati a odkaz jeho šíříti…
  3. že každoročně se nám sluší účastniti v měsíci Máji oslav Praotce Homolupula, pivaře nejstaršího, a to ve městě žateckém, kde nejlepšímu chmeli se daří…
  4. že svárov, křikov a potrhání mezi námi Homolupuly nebude a pivní pomocí sebe a své hosty v nouzi obdarujeme – jestli by kdo koho bil, ranil, ochromil či oloupil, buď na ním pomstěno, dle zákonů Chmelobrany, vyloučením a zavrhnutím…
  5. že na Chrám Chmele a Piva, chmelem proslulé území, doma i v cizině daleké hrdi budeme, rovněž tak znak, známku, praporec a hymnu v obraně své uchováme…
  6. že hodnosti poctivě příjmati nám dáno dle plnění úkolů psaných v Modré knížce Chmelobrany, až Pivařem se staneme plným a řádným, dekorovaným Stříbrným odznakem s erbem Chrámu – pak užívati výsad Homolupulů nám bude umožněno…
  7. že v obraně chmele i piva, v lásce i bázni z odplaty ve věčné žízni posmrtného života pivařova, s větší plností vedle duchovenství, my všichni rodu Homolupulů, s dobrým rozmyslem a  dobrú vůlí k tomuto listu s artikulemi sedmi, svolujeme činem jej skutečně držeti a zachovávati…

Chmelu Chmel