Symbol šesti přeškrtnutých čárek byl převzat z malé hliněné destičky objevené v hrobu Homolupula při vykopávkách na žateckém náměstí. Později se ukázalo, že se jedná o doposud jediný nalezený hliněný pivní účet. Přeškrtnuté čárky značí svazek chmelařských obcí regionu a jejich vzájemné spolupráce při rozvoji chmelařské oblasti. Toto logo se stalo znakem celé Žatecké chmelařské oblasti a je chráněnou ochrannou známkou.

Logo Žatecká chmelařská oblast

logo Chrámu chmele a piva

 

Logo Žatecká chmelařská oblast - Miroslav Sieger a nejstarší pivní účet

Velitel Chmelobrany Miroslav Sieger drží v ruce vzácnou relikvii-hliněnou destičku-nejstarší pivní účet

Hrob nejstaršího pivaře

Objevený pivař na náměstí v Žatci – tímto nálezem se celý projket odstartoval.