ikonka chmel

Vznik muzea Homolupulů

Husitská bašta v Žatci - dnešní Muzeum Homolupulů

Tzv. Husitská bašta – dnes je zde umístěno Muzeum Homolupulů.

Muzeum Homolupulů představuje několik zajímavých archeologických nálezů a dalších exponátů, které dokládají návštěvníkům historický význam dávné chmelové kultury, z které čerpaly několik tisíciletí celé generace pivařů i nepivařů po celém světě.

První fáze výstavby tohoto muzea byla zahájena v roce 2002 díky iniciativě občanského sdružení Chrám Chmele a Piva v Žatci a díky podpoře Královského pivovaru Krušovice a. s.
Muzeum Homolupulů je situováno v samém centru Žatce na území Městské památkové rezervace. Středověká Husitská bašta, kde se Homolupulové v roce 2002 zabydleli, neměla po dlouhá desetiletí žádné využití. Dokonce se v 80.tých letech 20.tého století část bašty zřítila. Oprava následovala téměř okamžitě, ale betonové technologie a řemeslná nedokonalost změnily její původní charakter. Bašta se tak stala bizardní směsicí zdiva a konstrukcí, ve kterých čteme historii od gotiky až po dnešek.
A to je přesně to symbolické prostředí, které je předurčeno pro expozici dokumentující um chmelařského národa, jehož geniální vynálezy a objevy nás po celá staletí nevědomky provázejí.

ikonka chmel

Exponáty muzea

Muzeum Homolupulů

Expozice Muzea Homolupulů v Žatci

Muzeum Homolupulů a jeho exponáty přibližují život této vynalézavé a doposud nezaniklé kultury.

Dozvíte se zde, jakou číselnou soustavu Homolupulové používali, jaké důležité technické vynálezy přinesli lidstvu, odkud, co se po nich dochovalo, či jak Homolupulové motivovali své ženy k česání chmele.

ikonka chmel

Hrob nejstaršího pivaře světa

Muzeum Homolupulů - Hrob nejstaršího pivaře

Objevený pivař na náměstí v Žatci – tímto nálezem se celý projekt odstartoval.

Nejdůležitější nález kosterních zbytků Homolupula byl proveden skupinkou amatérských archeologů na žateckém náměstí v roce 2000. Celý přenesený autentický hrob, je možno v muzeu rovněž spatřit. Hrobová výbava je charakteristická a odlišuje se od obdobných nálezů v jiných lokalitách. V dříve objevených hrobech bylo sice nalezeno množství hliněných úlomků se segmenty nečitelných vrypů a záhadné kroužky z kovu o velikosti dnešního papírového pivního tácku, ale nález na žateckém náměstí navíc obsahoval téměř kompletní, i když silně poškozenou hliněnou nádobu o objemu 0.492 litru a malou hliněnou destičku se sedmi vrypy. A právě objev této destičky způsobil onu velkou senzaci a přispěl k objasnění souvislostí s mnoha předešlými nálezy. Jednalo se totiž s největší pravděpodobností o nejstarší pivní účet, jaký kdy byl nalezen!

Muzeum Homolupulů

Muzeum Homolupulů najdete v bývalé středověké hradební baště

Navíc i pylové a spektrální analýzy provedené na odebraných vzorcích zeminy zjistily přítomnost pylu chmele (Humulus Lupulus L.)., čímž se definitivně potvrdilo, že v okolí dnešního Žatce rostl divoký chmel již v dávných dobách.

Šokem pro badatele bylo i zjištění, že hliněná nádoba, kterou kostlivec, pracovně pojmenovaný jako Lojza Lupulin, po celá tisíciletí křečovitě držel ve své pravé ruce, musela být naplněna koncentrovaným chmelovým mokem. Toto zcela evidentně prokázané používání chmele při přípravě nápoje odlišuje tohoto starověkého člověka od ostatních jeho současníků natolik, že byl ve vědecké literatuře pojmenován jako „Člověk Chmelový – Homo Lupulus“, neboli Homolupulus.

Jaké exponáty na Vás čekají ?

 • Rekonstruovaný hrob nejstaršího pivaře světa – Lojzy Lupulína Homolupula objeveného v dubnu roku 2001 pod dlažbou žateckého náměstí.
 • Hliněná destička se sedmi vrypy a nádoba o objemu 0,498 litru – nejstarší doposud známý pivní účet svět objevený v hrobové výbavě Lojzy Lupulína.
 • Sudoměrka – geniální vynález Homolupulů určený k výrobě dubových sudů – tzv. budů.
 • Prastará pivajice – zrůdný pivní parazit.
 • Obraz Pabla Pivassa – pravěkého předchůdce známého kubistického malíře.
 • Sud na teplé i studené pivo – geniální víceúčelový sud Homolupulů.
 • Nejstarší pivní infúze – je představena modelem v expozici Chmelobrany
 • Vzducholoď plněná bioplynem – tuto vzducholoď používalo letectvo Chmelobrany. Vystaven je pouze model, sestrojený dle nalezených torz
 • Rybniční ponorka – s originál periskopem. Využívá ji čambul Říčního a rybničního námořnictva Chmelobrany
 • Kino Homolupulů, fotografie z Chmelfestů v Žatci
 • a mnoho dalších zajímavých exponátů

Návštěvu  muzea lze dohodnout na těchto kontaktech:

Předseda Chmelobrany Žatec spolek : Miroslav Sieger
Adresa: Rafaela. Ungara 2939, 438 01 Žatec
E-mail: m.sieger@centrum.cz
Telefon: 705007325 (M. Sieger)

Runa Luboš
E-mail: lubosruna@seznam.cz
Tel.: 724 133 302

Otevírací doba:

červen až září, jen po předchozí domluvě

Vstupné: 10,- Kč

Muzeum nabízí možnost zakoupení zajímavých suvenýrů, jako např. trička, RPZ, pohlednice

Muzeum Homolupulů - znak