ikonka chmel

Žatecká chmelařská oblast

Žatecká chmelařská oblast

Žatecká chmelařská oblast

Melancholická a svérázná krajina. Roviny přecházející do zvlněného zalesněného reliéfu rozbrázděného sítí údolí a údolíček, ve kterých září mezi poli, lesíky a loukami červená barva ornice a žlutý jas kvetoucí řepky.

To je obraz území, jež se nachází v blízkosti kulturních center, necelých 50 kilometrů západně od Prahy a 40 kilometrů severně od Karlových Varů, stranou nejhlavnějších dopravních tepen a průmyslových aglomerací.

Kulturně i ekologicky nezasažené prostředí plné protikladů a překvapení. Řeky, potoky, kopce a plošiny, s nimiž kontrastují vysoké konstrukce dřevěných chmelnic. To je ŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ OBLAST a přilehlá území na Rakovnicku, Žatecku, Podbořansku, Lounsku a Slánsku. Region s bohatou historií a s více než tisíciletou tradicí pěstování nejkvalitnějšího chmele, výroby sladu a vaření dobrého piva…

Ne náhodou se v tomto území před více třemi tisíciletí usadili dávní Homolupulové. Ti tuto oblast nenazývali jinak než „Chrám Chmele a Piva“.